Küldöttgyűlés

 

 

Időpont: 2021. május hó 26. napján (e-mail útján történő szavazással)

 

A 2021. májusában, e-mail útján történő szavazással (502/2020 (XI.16.Korm. rendelet) lebonyolításra kerülő Küldöttgyűlésre az alábbiak szerint

 

 

 

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

 1. az Elnök beszámolója a 2020. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
 2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
 3. az egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (III. sz. előterjesztés),
 4. az egyesület 2021. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (IV. sz. előerjesztés),
 5. vezetőségválasztás

Vezetőség választás előterjesztés

 

Jelen küldöttgyűléssel egyidőben az elnökség mandátuma lejár.

Feladatunk az elnökség és a tisztségviselők újbóli választása. A szakosztályok és a szakosztályvezetés kérésének megfelelően az elnökség egyetértésével az alábbi javaslat született:

 • Jelen helyzetben az szakosztályok felkérik az elnökség tagjait, hogy továbbra is vállalják elnökségi tisztségeiket, valamit felkérik a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait, hogy vállalják továbbra is tisztségeiket.

 

Jelen helyzetben a javaslat:

 • Az egyesület elnökének javasoljuk Balasi Péter Urat,
 • Az egyesület társadalmi elnökhelyettesének javasoljuk Szabó István Urat
 • Az egyesület elnökségi tagjainak javasoljuk Dr. Nagy Imrét, Pintér Lajost és Stánicz János Urat
 • Az ellenőrző bizottság elnökének javasoljuk Szabó József Urat, tagjainak jelöljük Bagdi Sándornét és Gyulai Katalint.

Tájékoztatom továbbá a küldött közgyűlés résztvevőit, hogy az ügyvezető elnök személye be van töltve pályázat útján Pataki József Úr személyében, ezért ezt a tisztséget nem kell választani.

 

Szakosztály vezetőknek az alábbi személyeket javasoljuk:

 • Ecseki Tibor: atlétika szakosztály
 • Nedbalek Ferenc: Birkózó – Sumo szakosztály
 • Tóth Viktor: Kosárlabda szakosztály
 • Ulviczki Mihály: Súlyemelő szakosztály
 • Pintér Lajos: Teke szakosztály
 • Barcsikné Szatmári Edina: Vívó szakosztály

 

Tájékoztatjuk a küldöttgyűlés résztvevőit, hogy a társadalmi elnökség tagjai mindaddig vállalják a megbízatást, amíg megfelelő utódlásról gondoskodni tudunk.

 

 

Szolnok, 2021. május 10.

                                                                                                        Pataki József

                                                                                                      ügyvezető elnök