M E G H Í V Ó

 

Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep) elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes küldöttgyűlésére, melyet 2024. május 21. napján 14:00 órától tartunk Szolnokon, Véső úti Sportközpont, B. Nagy Pál Sportcsarnokban. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek összlétszámának 50%+1 fő jelen van.

Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2024. május 21. napján 14:30 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

  1. az Elnök beszámolója a 2023. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
  2. az egyesület 2023. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz. előterjesztés),
  3. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
  4. az egyesület 2024. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),
  5. alapszabály módosítás

Az ülés várható időtartama kb. 1-1,5 óra. Megjelenésére számítunk.

Szolnok, 2024. május 6.

Tisztelettel:                         

       Balasi Péter

  Szolnoki MÁV Sportegyesület

          elnöke

 

HATÁROZATOK KÖNYVE

2024. május 21.

1/K/2024.05.21. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2023. évben végzett munkájáról szóló elnöki beszámolót. Szavazati arány: 16 igen…0..nem …0..tartózkodás.

2/K/2024.05.21. számú határozat:

miszerint elfogadják ill. tudomásul veszik a Szolnoki MÁV Sportegyesület ellenőrző bizottságának   jelentését 2023. évre vonatkozóan. Szavazati arány: 16 igen…0..nem …0..tartózkodás.

3/K/2024.05.21. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2023. évi közhasznúsági jelentését.                

Szavazati arány: 16 igen…0..nem …0..tartózkodás.

4/K/2024.05.21. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2024. évi pénzügyi tervét.                             

Szavazati arány: 16 igen…0..nem …0..tartózkodás.

5/K/2024.05.21. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2024.05.21. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályát

Szavazati arány: 16 igen…0..nem …0..tartózkodás.

A határozatok hatályosak a mai naptól.