M E G H Í V Ó

Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep)
elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes
küldöttgyűlésére, melyet 2023. május 24. napján 14:00 órától tartunk Szolnokon, Véső úti
Sportközpont, B. Nagy Pál Sportcsarnokban. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok
összlétszámának 50%+1 fő jelen van.
Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell
halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2023. május 24. napján 14:30 órai kezdettel kerül
sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Napirendi pontok:

1. az Elnök beszámolója a 2022. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
3. az egyesület 2022. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz.
előterjesztés),
4. az egyesület 2023. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),
5. egyebek, ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
díjazások

Az ülés várható időtartama kb. 1-1,5 óra. Megjelenésére számítunk.
Szolnok, 2023. május 9.

Tisztelettel:

Balasi Péter
Szolnoki MÁV Sportegyesület elnöke

 

A a Szolnoki MÁV Sportegyesület éves rendes küldöttgyűléséről, melyet a jelen lévő tagok 2023.05.24. napján 14:00 órai kezdettel az egyesület székhelyén 5000 Szolnok, Véső úti Sportközpont, B. Nagy Pál Sportcsarnokban tartottak meg 18 fő részvételével, és az alábbi határozatokat hozta:

 

Szolnoki MÁV Sportegyesület

Küldöttgyűlés

HATÁROZATOK KÖNYVE

2023. május 24.

1/K/2023.05.24. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2022. évben végzett munkájáról szóló elnöki beszámolót. Szavazati arány: 18 igen…0..nem …0..tartózkodás.

2/K/2023.05.24. számú határozat:

miszerint elfogadják ill. tudomásul veszik a Szolnoki MÁV Sportegyesület ellenőrző bizottságának   jelentését 2022. évre vonatkozóan. Szavazati arány: 18 igen…0..nem …0..tartózkodás.

3/K/2023.05.24. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2022. évi közhasznúsági jelentését.                

Szavazati arány: 18 igen…0..nem …0..tartózkodás.

4/K/2023.05.24. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2023. évi pénzügyi tervét.                             

Szavazati arány: 18 igen…0..nem …0..tartózkodás.

5/K/2023.05.24. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület ellenőrző bizottságának új tagságát.                            

Szavazati arány: 18 igen…0..nem …0..tartózkodás.

A határozatok hatályosak a mai naptól.