Küldöttgyűlés 2023.

Egyéb hírek

Publikálva: 2023-05-23 19:38:08

M E G H Í V Ó

Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep)
elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes
küldöttgyűlésére, melyet 2023. május 24. napján 14:00 órától tartunk Szolnokon, Véső úti
Sportközpont, B. Nagy Pál Sportcsarnokban. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok
összlétszámának 50%+1 fő jelen van.
Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell
halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2023. május 24. napján 14:30 órai kezdettel kerül
sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Napirendi pontok:

1. az Elnök beszámolója a 2022. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
3. az egyesület 2022. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz.
előterjesztés),
4. az egyesület 2023. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),
5. egyebek, ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
díjazások

Az ülés várható időtartama kb. 1-1,5 óra. Megjelenésére számítunk.
Szolnok, 2023. május 9.

Tisztelettel:

Balasi Péter
Szolnoki MÁV Sportegyesület
elnöke