Küldöttgyűlés 2024.

Egyéb hírek

Publikálva: 2024-05-06 12:38:40

M E G H Í V Ó

 

 

Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep) elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes küldöttgyűlésére, melyet 2024. május 21. napján 14:00 órától tartunk Szolnokon, Véső úti Sportközpont, B. Nagy Pál Sportcsarnokban. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek összlétszámának 50%+1 fő jelen van.

Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2024. május 21. napján 14:30 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirendi pontok:

 

  1. az Elnök beszámolója a 2023. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
  2. az egyesület 2023. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz. előterjesztés),
  3. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
  4. az egyesület 2024. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),
  5. alapszabály módosítás

 

Az ülés várható időtartama kb. 1-1,5 óra. Megjelenésére számítunk.

 

Szolnok, 2024. május 6.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                           

       Balasi Péter

  Szolnoki MÁV Sportegyesület

          elnöke